Sukkula
Länsi-Suomen läänin verkkokirjasto Pohjanmaalla

JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Liity Suomen kirjastomuseoyhdistys r.y. - Finlands biblioteksmuseiföreningen r.f.:n jäseneksi tällä lomakkeella.

Jäsenmaksun suuruus on 10 euroa henkilöjäseneltä. Opiskelijalla ei ole jäsenmaksua ennen valmistumista. Yhdistys- tai yhteisöjäsenen vuosittainen jäsenmaksu on 50 euroa ja ainaisjäsenmaksu 100 euroa.

Nimi:
Katuosoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Puhelin:
Sähköpostiosoite: