Sukkula
Västra Finlands läns Österbottniska webbibliotek

AKTUELLT

Rätt att veta, rätt att säga - Tryckfrihet 250 år

Utställningen ”Tryckfriheten 250 år” visas på Finlands biblioteksmuseum 29.6.-11.8.2016. I komprimerad form berättar utställningen hur tryckfrihetsförordningen kom till och den ger också grundläggande information om Anders Chydenius liv. Utställningen som producerats av Karleby universitetscenter.


KONSTENS NATT 11.8.2016 kl. 16-19

painovapaus-juliste-72dpi-2016-06-22-ruotsi.jpg